Michael Jackson cần thiết

Số bài hát
871
Nhà xuất bản Songbook
Alfred

Bài hát trong cuốn sách này:

ABC
Một phần khác của tôi
Bad
Đánh bại nó
Ben
Billie Jean
Black or White
Đổ lỗi cho Boogie
Bạn có thể Feel It
Nguy hiểm
Diana bẩn
Đừng dừng lại cho đến khi bạn nhận đủ
Tận hưởng chính mình
Phải đến đó
Chữa lành thế giới
Human Nature
Tôi chỉ không thể ngừng yêu bạn
Tôi muốn bạn quay lại
Trong tủ quần áo
Để tôi yên
Người đàn ông trong gương
Tắt Tường
PYT (Điều khá trẻ)
Nhớ thời gian
Quẩy cùng bạn
Rockin 'Robin
Lắc cơ thể của bạn (Xuống đất)
Cô ấy ra khỏi cuộc sống của tôi
Hình sự mượt mà
Cô ấy là của tôi đấy
Tình yêu bạn cứu
Cách bạn làm cho tôi cảm thấy
Thriller
Muốn trở thành ngôi sao 'Somethin'
Đó là ai
Bạn sẽ ở đó chứ
Bạn không đơn độc
Bạn đá thế giới của tôi