Indie rock: piano, vocal, guitar

Số bài hát
870
Nhà xuất bản Songbook
Tập đoàn Hal Leonard

Bài hát trong cuốn sách này:

Barely Legal
Barely Legal
Lúa mạch pháp lý
Jane cổ xanh
Jane cổ xanh
Buddy Holly
Buddy Holly
Clint Eastwood
Clint Eastwood
Tôi có muốn biết không?
Tôi có muốn biết không?
Ác
Cảm thấy đau
Nổi trên mặt
Vàng trên trần
Tôi cần cô gái của tôi
Tôi cần cô gái của tôi
Tôi là Shakin '
Bên thua
Bên thua
Máy rút tiền
Ngây thơ
Phóng xạ
hồng ngọc
Sex trên lửa
Ca
Cười như bạn có nghĩa là nó
Ai đó nói với tôi
Ở đâu đó chỉ có chúng tôi biết
Linh hồn đáp ứng cơ thể
Đưa tôi đi chơi
Ở đâu tâm trí của tôi?
Bạn không biết tôi