Lioness: kho báu ẩn

Số bài hát
868
Nhà xuất bản Songbook
Hal leonard

Bài hát trong cuốn sách này:

Một bài hát dành cho bạn
Những người bạn tốt nhất phải không?
Giữa các cheat
Body and Soul
Cô gái đến từ Ipanema
Nửa thời gian
Như khói
Ngày của chúng tôi sẽ đến
Nước mắt tự khô
Valerie
Thức dậy một mình
Bạn sẽ yêu tôi vào ngày mai