Hay nhất của Glen Campbell: piano / vocal / guitar

Số bài hát
851
Nhà xuất bản Songbook
Hal leonard

Bài hát trong cuốn sách này:

Một nơi tốt hơn
Đến lúc tôi đến Phoenix
Country Boy (bạn đã đặt chân đến LA)
Galveston
Nhẹ nhàng trong tâm trí tôi
Tôi không muốn nhớ bạn
Nó chỉ làm cho niềm tin
Lý do để tin
Cao bồi rhinestone
Đêm miền Nam
True Grit
Hãy thử một chút tử tế
Công ty TNHH Lin Lin