Sống tại Hollywood Bowl: Tám ngày một tuần: những năm lưu diễn

Số bài hát
845
Nhà xuất bản Songbook
Hal leonard

Bài hát trong cuốn sách này:

Đêm Một ngày của cứng
Tất cả yêu thương của tôi
Baby's in Black
Con trai
Không thể mua cho tôi tình yêu
Cô Lizzy Dizzy
Mọi người đang cố gắng trở thành con của tôi
Giúp đỡ!
Tôi muốn nắm tay bạn
Sally cao dài
She Loves You
Cô ấy là một người phụ nữ
Những điều chúng ta đã nói hôm nay
Ticket to Ride
Xoắn và hét
Bạn không thể làm điều đó