Bài hát thờ cúng hiện đại 2016: piano, vocal, guitar

Số bài hát
842
Nhà xuất bản Songbook
Quán rượu Alfred.

Bài hát trong cuốn sách này:

Dù vậy hãy đến (Hãy đến với Chúa Giêsu)
Bao giờ được
Người cha tốt
Bạn là chúa tể
Có tất cả
Thánh thần
Trên sông
Con chiên của Chúa
Không còn nô lệ
Ôi đến bàn thờ
O khen ngợi tên (anastocation)
Một vị thần thực sự
Ghi
Phục sinh
Điều này thật tuyệt vời grace
Tình yêu của bạn đánh thức tôi