Màu đỏ: piano, thanh nhạc, guitar

Số bài hát
839
Nhà xuất bản Songbook
Hal leonard

Bài hát trong cuốn sách này:

22
Tất cả quá tốt
Một lần nữa bắt đầu
Mọi thứ đã thay đổi
Mọi thứ đã thay đổi
Vùng đất thiêng
Tôi gần như làm
Tôi đã biết bạn gặp rắc rối
đỏ
Buồn đẹp
Ánh sáng của sao
Trạng thái Grace
Ở lại Ở lại
The Last Time
Ngươi may măn
Phản bội
Chúng tôi không bao giờ trở lại với nhau