ma stories / Coldplay

Số bài hát
819
Nhà xuất bản Songbook
Hal leonard
Ghi chú bài hát
Dành cho Piano, Vocal & Guitar

Bài hát trong cuốn sách này:

Bầu trời đầy sao
Luôn ở trong đầu tôi
Other's Arms
Mực
ma thuật
Nữa đêm
O
Đại dương
Người yêu