Giai điệu Halloween ma quái

Số bài hát
797
Nhà xuất bản Songbook
Hal leonard

Bài hát trong cuốn sách này:

(Đó là A) Kỳ nghỉ của Quái vật
Chủ đề gia đình Addams
Casper Ghost thân thiện
Cửa hàng nhỏ kinh hoàng
Màu tím dân Eater
Bài hát của người chèo thuyền Volga
Điều
Đây là Halloween