Linh hồn của nhạc rock and roll hay nhất: Piano, Vocal, Guitar

Số bài hát
795
Nhà xuất bản Songbook
Hal leonard

Bài hát trong cuốn sách này:

(Tất cả những gì tôi có thể làm là) Mơ bạn
Màu xanh Bayou
Khóc
rơi xuống
Tôi đã lái xe cả đêm
Trong giấc mơ
Đã hết
Phụ nữ trung bình Blues
Ồ, một phụ nữ đẹp
Ooby-Dooby
Một người đẹp
Chạy Sợ
That Lovin 'You Feelin' Again
Đi bộ
Waymore's Blues
Tôi đã nói gì
Làm việc cho người đàn ông
Bạn hiểu rồi