Bản nhạc phim & TV được yêu cầu nhiều nhất: 24 bài hát và chủ đề nổi tiếng

Số bài hát
792
Nhà xuất bản Songbook
Âm nhạc Alfred

Bài hát trong cuốn sách này:

Một Hobbit rất đáng kính trọng
As Time Goes By
Bản ballad of Gilligan's Isle
Thuyết Vụ nổ lớn
Ban nhạc Cantina
Liên quan đến Hobbit
Doctor Chủ đề ai
Tu viện Dftimeon - The Suite
Giảm chậm
Thế giới kỳ diệu của Harry
Chủ đề của Hedwig
Imperial March (Chủ đề của Darth Vader)
Vào phía tây
Chủ đề James Bond
Hãy để tôi là ngôi sao của bạn
Núi sương
Notebook (Chủ đề chính)
Over the Rainbow
Pink Panther
Raiders tháng ba
Đồ cũ bé trắng
Bài hát từ M * A * S * H ​​(Tự tử là không đau)
Chiến tranh giữa các vì sao (Chủ đề chính)
Chủ đề từ "Superman"