Rock cổ điển được yêu cầu hàng đầu

Số bài hát
790
Nhà xuất bản Songbook
Âm nhạc Alfred

Bài hát trong cuốn sách này:

(Tôi không thể nhận được không)
Bất cứ cách nào bạn muốn
Đằng sau đôi mắt màu xanh
Cầu qua nước gặp khó khăn
Người tuyệt vọng
Don't Stop Believin '
Gimme Some Lovin '
Những quả cầu lửa tuyệt vời
Hotel California
Tình yêu của em sâu đậm đến cỡ nào
I Saw thường vụ của cô có
Hãy tưởng tượng
Giết tôi nhẹ nhàng với bài hát của anh ấy
Moondance
Một phần con tim
Thuật sĩ Pinball
Nấc thang lên thiên đường
Thunder Road
Màu trắng nhạt
Wish You Were Here