George Gershwin: Piano, Vocal, Guitar

Số bài hát
779
Nhà xuất bản Songbook
Hal leonard

Bài hát trong cuốn sách này:

'S tuyệt vời
Bidin 'Thời gian của tôi
Nhúngraceable bạn
Nhịp điệu hấp dẫn
Ngày sương mù
Điều này đã xãy ra bao lâu rồi?
Tôi có nhịp điệu
Tôi đã phải lòng bạn
Tôi đã phải lòng bạn
Không nhất thiết phải như vậy
Hãy gọi tắt toàn bộ điều
Tình yêu ở đây để ở lại
Tình yêu bước vào
Người đàn ông tôi yêu
Làm việc tốt nếu bạn có thể có được nó
Ai đó yêu tôi
Một người nào đó để xem Over Me
Tấn công ban nhạc
Thời gian hè
Tất cả họ đều cười
Họ không thể rời xa tôi