Những bản piano tuyệt vời của ngày hôm nay: Phân tích từng bước của 13 bài hát hit

Số bài hát
777
Nhà xuất bản Songbook
Hal leonard

Bài hát trong cuốn sách này:

100 năm
Đồng hồ
Không biết tại sao
Làm thế nào để cứu một cuộc sống
hũ trái tim
Love Song
Người bất tử của tôi
Không một ai
Những người bình thường
Có người thích bạn
Ở đâu đó chỉ có chúng tôi biết
Thousand Miles
Không trung thành