Sly & Family Stone

Số bài hát
771
Nhà xuất bản Songbook
Hal leonard

Bài hát trong cuốn sách này:

(Bạn bắt tôi) Smilin '
Nhảy theo nhạc
Mọi người đều là một ngôi sao
Nhân dân hàng ngày
Gia đình Affair
Vui vẻ trong mùa hè
Tôi muốn đưa bạn cao hơn
Nếu bạn muốn tôi ở lại
Luv N 'Haight
Nhà thơ
Runnin 'Away
Hát một bài hát đơn giản
Đứng!
Cảm ơn bạn (Falletinme Be Mice Elf một lần nữa)
Người bị thua
Bạn có thể làm được nếu bạn thử