Christian Christian vĩ đại nhất 2013

Số bài hát
765
Nhà xuất bản Songbook
Âm nhạc Alfred

Bài hát trong cuốn sách này:

10,000 lý do (ban phước cho Chúa)
Chúa không chết (Giống như một con sư tử)
Chào buổi sáng
Giữ tôi
Thiên Chúa của chúng ta vĩ đại như thế nào
Tôi Cần Một Miracle
Chúa Giêsu, bạn của tội nhân
Cần bạn ngay bây giờ (bao nhiêu lần)
Một điều còn lại (Tình yêu của bạn không bao giờ thất bại)
Bằng chứng tình yêu của bạn
Mua lại
Chúng tôi là
Bạn là ai
Ai tôi sẽ sợ (Thần của quân đội thiên thần)
Bạn là
Tình yêu của bạn không bao giờ tan vỡ