Ballad: solo piano dễ dàng

Số bài hát
735
Nhà xuất bản Songbook
Bán hàng âm nhạc Mỹ

Bài hát trong cuốn sách này:

Đẹp
Cầu qua nước gặp khó khăn
Không thể giúp yêu
Không thể rời mắt khỏi bạn
Nến trong gió
Điên
Ngọn lửa vĩnh cửu
Lĩnh vực vàng
Georgia On My Mind
Anh hùng
Tôi nói một lời cầu nguyện nhỏ
Tôi sẽ luôn yêu bạn
Tôi sẽ không bao giờ sống sót thoát ra khỏi thế giới này
Hãy tưởng tượng
Phủ sương mù
My Way
Không vấn đề gì
Sự hy sinh
Khói bay vào mắt bạn
Tình yêu của năm nay
Một thế giới thật tuyệt vời
Khi bạn không nói gì cả
Tối nay tuyệt vời