Bài hát của thập giá

Số bài hát
695
Nhà xuất bản Songbook
Hal leonard
Ghi chú bài hát
Piano, Thanh nhạc, Guitar

Bài hát trong cuốn sách này:

Trên hết
Ngã ba
Đóng đinh với Chúa Kitô
Nhúngrace Thánh Giá
Grace Chảy xuống
Anh ấy đã lấy đi những vết sẹo
Tình yêu của Cha dành cho chúng ta sâu sắc biết bao
Tôi thấy tình yêu
Trong Chúa Kitô một mình
Chiên của Chúa
Cứu Chúa của tôi
Một lần nữa
Đấng cứu chuộc, Đấng cứu độ, Thiên Chúa
Vinh quang (của máu)
Thánh giá tuyệt vời
Có một người chuộc lỗi
Người đàn ông này
Để sống mà không có tôi
Qua Dolorosa
Xứng đáng là con chiên