Frank Sinatra Tuyệt vời nhất

Số bài hát
680
Nhà xuất bản Songbook
Tập đoàn Hal Leonard

Bài hát trong cuốn sách này:

(Tình yêu là) Cái bẫy dịu dàng
Tất cả các cách
Sinh của The Blues
Hãy đến với Fly Me
Trời trở nên mưa hoặc tạnh
Hy vọng lớn
Tôi đã có thế giới trên một dây
Tôi đã có em sâu trong tôi
Lady là một Tramp
Tìm hiểu 'the Blues
Tình yêu và hôn nhân
Love's Been Good to Me
My Way
Nancy (Với khuôn mặt cười)
Đêm và ngày
Người lạ trong đêm
Chủ đề từ New York, New York
Thời gian sau khi thời gian
Phù thủy (trg 76)
Trẻ ở tim