Bộ sưu tập đàn guitar của John Lennon

Số bài hát
677
Nhà xuất bản Songbook
Tập đoàn Hal Leonard

Bài hát trong cuốn sách này:

# 9 giấc mơ
(Giống như bắt đầu lại từ đầu
Chàng trai đẹp (Em yêu)
Tê liệt bên trong
Give Peace a Chance
Xmas hạnh phúc
Tôi đang mất bạn
Hãy tưởng tượng
Không ai Told Me
Tốt tốt tốt
Bất cứ điều gì đưa bạn qua đêm
Người phụ nữ
Anh hùng giai cấp công nhân