Hay nhất của Jackson 5

Số bài hát
653
Nhà xuất bản Songbook
Tập đoàn Hal Leonard

Bài hát trong cuốn sách này:

ABC
Máy Dancing
Kết hợp lại với nhau
Tôi là tình yêu (Phần 1)
Tôi là tình yêu (Phần 2)
Tôi muốn bạn quay lại
Tôi sẽ ở đó
Lookin 'Through the Windows
Yêu bạn tiết kiệm
Mama's Pearl
Có lẽ ngày mai
Không bao giờ có thể nói lời tạm biệt
Sugar Daddy