Nhạc Jamaica Songbook Reggae & Beyond

Số bài hát
630
Nhà xuất bản Songbook
Tập đoàn Hal Leonard

Bài hát trong cuốn sách này:

007 (thị trấn Châu Tinh)
Bredda Gravalicy
Mang theo Hãy đến Hãy đến
Anh đào ơi
Cậu bé nhà quê
Khóa xoăn
Mọi thứ tôi sở hữu
Lựa chọn của bà nội trợ
Tôi vẫn đang đợi
Marcus Garvey
Hoa hậu Jamaica
Murder She Wrote
Không phụ nữ không khóc
Cảnh sát và kẻ trộm
Sông Jordan
Sông Babylon
Nấu lửa nhỏ
Sáu và bảy cuốn sách
Các Harder Họ Come
Người Israel
Khó khăn hơn Tough
Xếp hạng hàng đầu Uptown
Chiến tranh Ina Babylon
Hàn
Độc ác trên giường