Jimmy webb

Số bài hát
63
Nhà xuất bản Songbook
Warner Bros 1975

Bài hát trong cuốn sách này:

5:30 Máy bay
All My Love's Tiếng cười
Người đàn ông trên mây
Evie
gayla
Tổ ong
Làm tổn thương tôi tốt
Nếu bạn phải rời khỏi cuộc sống của tôi
Tạm thời
Thật là tội lỗi khi bạn yêu ai đó
Công viên MacArthur
Giấy đuổi
Piano
Tỏa sáng nó lên tôi
simili
Người bán bài hát
Tramp tỏa sáng
Watermark
Brown bắt đầu từ đâu?
Công ty TNHH Lin Lin
Yard đi mãi mãi