Dixie Chicks Trang chủ

Số bài hát
627
Nhà xuất bản Songbook
Ấn phẩm của Warner Bros.

Bài hát trong cuốn sách này:

Một ngôi nhà
Thượng lộ bình an
Tôi tin vào tình yêu
Sạt lở
Lil 'Jack Slade
Vắng mặt thời gian dài
Yêu thương nhiều hơn
Đỉnh của thế giới
TorTured, trái tim rối rắm
Travelin 'Soldier
Sự thật số 2
Đám cưới rác trắng