Các nhà sản xuất

Số bài hát
625
Nhà xuất bản Songbook
Tập đoàn Hal Leonard

Bài hát trong cuốn sách này:

'Til Him
Cùng đến với Bialy
Der Guten Tag Hop-Clop
Tạm biệt!
Ban nhạc Haben Sie Gehort Das Deutsche?
Tôi muốn trở thành một nhà sản xuất
Ở Old Bavaria
Tù nhân tình yêu
Mùa xuân cho Hitler
Gương mặt đó
Khi bạn có nó, phô trương nó