Easy Guitar Anthology Santana 20 bản nhạc hay nhất

Số bài hát
622
Nhà xuất bản Songbook
Ấn phẩm của Warner Bros.

Bài hát trong cuốn sách này:

(Đa Lê) Yaleo
Bella
Người phụ nữ ma thuật đen / Nữ hoàng giang hồ
Châu Âu
Mọi người là mọi thứ
Những cách ác
Nữ hoàng gypsy
Tôi sẽ đợi
jingo
Tình yêu của đời tôi
Maria Maria
mở Lời mời
Này mọi chuyện thế nào
Bật đen lên
Samba Pa Ti
Mịn
Linh hồn hy sinh
Stormy
Siêu việt
Chiến thắng
Ước gì