Heart And Soul Những bài hát mới từ Ally McBeal kết hợp với Vonda Shepard

Số bài hát
613

Bài hát trong cuốn sách này:

100 giọt nước mắt
Baby, Don't You Don’t Break My Heart Slow
Bông giấy
Khóc
Tôi biết Ngài bằng trái tim
Đọc suy nghĩ của bạn
Tìm kiếm linh hồn của tôi
Một ngày nào đó chúng ta sẽ bên nhau
Cảm hứng ngọt ngào
Bây giờ là điên
Trái tim già nua này của tôi (là yếu cho bạn)
Gửi Ngài, với tình yêu
Vincent (Đêm đầy sao)
Những gì trở thành của Brokenhearted