Nhân chủng học Genesis

Số bài hát
567

Bài hát trong cuốn sách này:

Bàn tính
Đằng sau những dòng
Nhảy múa trên núi lửa
Công tước phu nhân
Theo dõi bạn theo dõi tôi
nóng bức
Tôi biết những gì tôi thích (trong tủ quần áo của bạn)
Người ngoại quốc bất hợp phap
Giữ cho nó tối
Lamb nói dối trên sân khấu
Mặt trăng điên
Má
Người đàn ông trên góc
Nhiều quá
Sự hiểu lầm
Không trả lời
Một cho Vine
Giấy bìa
Chịu khó
Đó là tất cả
Thủ thuật của đuôi
Bật lại
Cách đặc biệt của riêng bạn