Best of Genesis & Phil Collins for Guitar

Số bài hát
545

Bài hát trong cuốn sách này:

Bàn tính
Chống lại tất cả các tỷ lệ
Đừng đánh mất số của tôi
Theo dõi bạn theo dõi tôi
Trong bâu không khi đêm nay
Vô hình cảm ứng
Lamb nói dối trên sân khấu
Người đàn ông trên góc
Không trả lời
Thêm một đêm nữa
Giấy bìa
Sussudio
Take Me Home
Tối nay, tối nay, tối nay
Cách đặc biệt của riêng bạn