Gloria Estefan & Máy âm thanh Miami

Số bài hát
514

Bài hát trong cuốn sách này:

1-2-3
Bất cứ điều gì cho bạn
Bad Boy
Betcha nói rằng
Cơ thể với cơ thể
Không thể xa bạn
congas
Bác sĩ Beat
Yêu nhau (Uh-Oh)
Give It Up
Tôi muốn bạn rất tệ
Để nó qua đi
Đồ chơi tình yêu
Phim Điện Ảnh
Tiền nhiều
Tình yêu nguyên thủy
Nhịp điệu là Gonna Get You
Đầu hàng
Thiên đường đầu hàng
Từ ngữ cản đường
Bạn đã lừa tôi