Lượt truy cập vượt thời gian

Số bài hát
441

Bài hát trong cuốn sách này:

Chúng tôi không thể thử
Nến trong gió
Copacabana
Tôi có thể có điệu nhảy này không
Có thể đã được
Bụi trong gió
Lửa và mưa
Mãi mãi và mãi mãi, Amen
Cỏ xanh của gia đình
Tôi đoán đó là lý do tại sao họ gọi nó là The Blues
Tôi muốn biết tình yêu là gì
Tôi
Nó không bao giờ mưa ở Nam California
Nhảy (vì tình yêu của tôi)
Chỉ một lần
Lâu hơn
Midnight Blue
Lần sau tôi ngã
Người đàn ông chơi đàn piano
Những bài hát buồn (Nói thật nhiều)
Cô ấy giống như gió
Đâu đó
Một nơi nào đó trong thời gian
Đâu đó ngoài kia
Stand By Me
Story của cuộc đời tôi
Sẽ có những bài hát buồn
Tới tất cả những người con gái mà tôi đã yêu trước đây
Chúng ta đang ở trong tình yêu này cùng nhau
Một thế giới thật tuyệt vời
Những gì còn mãi cho
Em là người phụ nữ của anh