Những bài hát tuyệt vời của Roaring 20's

Số bài hát
44
Nhà xuất bản Songbook
New York: Tác hại: Âm nhạc nghệ thuật Seven của Warner Bros., [198-?]

Bài hát trong cuốn sách này:

Tháng Tư Showers
Mặt trẻ con
barney google
Sinh của The Blues
Phòng màu xanh
Breezin 'Along with the Breeze
Bye Bye Blackbird
Chúng ta không thể là bạn?
Nhịp điệu điên
Hallelujah
Tôi biết rằng bạn biết
Tôi muốn được bạn yêu
Tôi muốn được hạnh phúc
Cuộc gọi tình yêu Ấn Độ
Lòng ghen tị
Sandman Nhật Bản
Chỉ là một Cottage nhỏ
L'Amour - Tourjours - L'Amour
Tổ yến
Bạn thân của tôi
Rose-Marie
Thỉnh thoảng
Đôi khi tôi hạnh phúc
Trà cho hai người
Đó là mẹ già của Ailen
Ngươi sưng
Cái gì được gọi là tình yêu?