Bài hát số 1 mới của thập niên 80

Số bài hát
430

Bài hát trong cuốn sách này:

(Giống như bắt đầu lại từ đầu
Careless Whisper
Có thể đã được
Endless Love
Mỗi hơi thở của bạn
Mọi thứ cô ấy muốn
Mỗi khi bạn đi xa
Đức tin
Nhảy flashmod . . . Thật là một cảm giác
Tâm trí tôi hướng về bạn
Tình yêu cao hơn
Giữ lại những năm qua
Tôi vẫn chưa tìm thấy những gì tôi đang tìm kiếm
Quần đảo trong dòng
Kyrie
Livin 'trong một lời cầu nguyện
Maneater
Miami Vice (chủ đề)
Missing You
Lần sau tôi ngã
Thuyền buồm
Sara
Nói đi nói đi nói đi
Lắc bạn xuống
Sussudio
Đưa tôi đi
Sẽ có những bài hát buồn
Những giấc mơ
Tổng số Eclipse của trái tim
Đánh thức tôi trước khi bạn đi
Chúng tôi xây dựng thành phố này
Tình yêu phải làm gì với nó
Có hoặc không có
Người phụ nữ đang yêu