Julio (Julio Iglesias)

Số bài hát
427

Bài hát trong cuốn sách này:

Tất cả các bạn
Lovers
Amor
Bắt đầu
Bên cạnh nhiều
De Nina a
Khinh thường De Ti
Cảm xúc
Guantanamera
ê
La Cosas que tiene la vida
Chim bồ câu
Khoảnh khắc
Morrina
Nathalie
O Me Quieres o Me Dejas
Hiên Ella
Trích dẫn
Si el tình yêu llama a tu puerta
Si, bà
Tới tất cả những người con gái mà tôi đã yêu trước đây
Vô cảm
Y Penar
Bạn nằm ở trong tim tôi