Những bản hit hàng đầu năm 1987

Số bài hát
382

Bài hát trong cuốn sách này:

Như chúng ta nằm
C'est la Vie
Chúng tôi không thể thử
Doin 'It (tất cả cho con tôi)
Đừng làm phiền rãnh này
Đừng hiểu sai ý tôi
Mọi người hãy vui vẻ tối nay
Funkytown
Cho tôi cả đêm
Tôi vẫn chưa tìm thấy những gì tôi đang tìm kiếm
Tôi sẽ vẫn yêu bạn
Nó chưa kết thúc (cho đến khi nó kết thúc
Chỉ để nhìn thấy cô ấy
Bài học về tình yêu
Dối trá
Livin 'trong một lời cầu nguyện
Tìm kiếm một tình yêu mới
Tình yêu là mãi mãi
Yêu bạn xuống
Na Na Hey Hey hôn anh tạm biệt
Lần sau tôi ngã
Ngay trên Track
Lắc bạn xuống
Đâu đó ngoài kia
Stand By Me
Ở lại đêm
Chạm vào tôi (tôi muốn cơ thể của bạn)
Anh vẫn sẽ yêu em chứ?
Có hoặc không có
Bạn cho một tình yêu tên xấu