Gordon Lightfoot Anthology - Tập. 2

Số bài hát
38

Bài hát trong cuốn sách này:

Giới hạn của Alberta
Lời xin lỗi
Tiếp cận hoa oải hương
Em yêu, không sao đâu
Đẹp
Brave Người leo núi
quán rượu
Không thể phụ thuộc vào tình yêu
Đảo Christian
Cobwebs và bụi
Bông Jenny
Don Quixote
Chia tay Annabel
Trong một ô cửa sổ
Mornin lười biếng '
Leaves of Grass
Nhìn mưa
Tình yêu và Maple Syrup
Mother Of a Miner's Child
Bộ quần áo Nous Vivons
Bản ghi của Old Dan
Người thường
Nhà nghèo Allison
Người yêu cũ giống nhau
Ly cà phê thứ hai
Ngồi xuống người lạ
Mùa hè của cuộc sống
Mặt trời lặn
Nói chuyện trong giấc ngủ của bạn
Nói với tôi, cô bé chăn cừu
Đó là nỗi ám ảnh cũ
Bạn là chính tôi
Bạn sẽ vẫn cần tôi
Tình yêu của bạn trở lại