Supertramp, Hoàn thành /

Số bài hát
368

Bài hát trong cuốn sách này:

Bonnie
Ăn sáng ở Mỹ
C'est le Bon
Cuộc trò chuyện ngẫu nhiên
Đứa trẻ của Tầm nhìn
Điên
Đừng rời bỏ tôi bây giờ
Cuốn Hollywood
Tạm biệt người lạ
Trời lại mưa
Chỉ là một xác tàu thần kinh
Biết bạn là ai
Bài hát hợp lý
Chúa là của tôi
Loại phụ nữ của tôi
Anh yêu
Đi đôi giày nâu cũ của bạn
Đi đường dài về nhà
Chờ đợi quá lâu
Bạn bắt đầu cười