Sáu bài hát được chọn

Số bài hát
319

Bài hát trong cuốn sách này:

Hoang vu
Hội chợ mùa xuân
Người giúp việc hát nhẹ và người giúp việc hát thấp
menie
Mắt rạng rỡ
Để một bông hồng hoang dã