Những bài thánh ca của tháng từ tháng 1965 năm 1966 đến tháng XNUMX năm XNUMX

Số bài hát
310

Bài hát trong cuốn sách này:

Tất cả quà tặng tốt
Vòng Allelujah
Mỹ là đẹp
Đánh thức tâm hồn tôi
Vẫn là linh hồn của tôi
Thở vào tôi
Chúa Kitô Chúa đã sống lại hôm nay
Hãy đến, những người biết ơn
Cảm ơn Herrn
Lạy Chúa và Cha
Chúa tể công bằng
Từ Mặt trời mọc
Nó đến vào lúc nửa đêm
Niềm vui trong cổng
Hân hoan
Kommt Herbei
Kyrie
Đức tin của tôi trông chờ bạn
O Thờ phượng Vua (tất cả đều vinh quang ở trên)
Ôi Zion, sự vội vàng
Bang Bắc cũ