Những bài thánh ca của tháng từ tháng 1967 năm 1968 đến tháng XNUMX năm XNUMX

Số bài hát
301

Bài hát trong cuốn sách này:

Đức tin của cha chúng ta
Liên đoàn thánh ca
Thần của Grace
Thánh, Thánh, Thánh (Chúa toàn năng)
Chì, ánh sáng tử tế
Hãy đến và thương tiếc với tôi
Chúa ơi, tôi đã hứa
Ôi Sư Phụ, Hãy Cho Ta Đi (cùng ngươi)
Hãy trỗi dậy, hỡi người của Chúa
Cứu tinh, giống như một mục tử dẫn dắt chúng ta
Bài thánh ca tạ ơn
Đây là con gì?
Cầu nguyện Yom Kippur