Chùa (23 bài hát Trung Quốc)

Số bài hát
267

Bài hát trong cuốn sách này:

Sau giờ học
G Trung Quốcrace
Bài thánh ca hiệp thông
Em gái béo
Phong Dương
Con hiếu thảo
Số phận của tình yêu
Lòng thương xót của Chúa
Bài hát Vạn Lý Trường Thành
Trời cao nhất
Chúa Thánh Thần
Chúa Giêsu yêu những người nhỏ bé
Chúa ơi, vì họ tiết lộ những món quà
Bài hát ru con
Thờ cúng buổi sáng
Cảm nghĩ của nhà triết học cũ
San Min Chu Yi
Đầu bắp cải nhỏ
Bài hát ca ngợi Chúa
Bài hát của Hoe
Sao băng
Yangtze Boatmen's Chantey