Four & Twenty Carols & Holiday Songs

Số bài hát
263

Bài hát trong cuốn sách này:

Tất cả mọi người trên trái đất đều sống
Carol của các loài chim
Em ơi, đi đâu em gửi
Chuông Giáng sinh
Giáng sinh đã gần kề
Buổi sáng Giáng sinh
Da droben nôn Berge
Es wird scho glei dumpa
Phù, Phù, Phù, Phù
Hanukah! Ôi Hanukah!
Ông được sinh ra (vua trẻ sơ sinh)
Lâu dài ở một vùng đất xa
Tháng ba của ba vị vua
Bậc thầy trong hội trường này
Mi Y'malel?
Cây thông giáng sinh
Ôi, vinh quang!
Cháo
Cảm ơn
Rung chuông
Lãng mạn de Nacimiento
Rất gần
Volemos, Pastordấu ngoặc kép
Weihnachts Jodler
Trong khi bởi cừu của tôi