Roy Acuff Song Folio, số 102

Số bài hát
251

Bài hát trong cuốn sách này:

Trận chiến Armegeddon
Cừu đen trở lại nếp gấp
Đôi mắt xanh khóc trong mưa
Blues trong tâm trí tôi
Bringin 'trong Georgia Mail
Xa hơn và xa hơn
Hàng trăm bốn mươi bốn ngàn
Tôi hy vọng rằng bạn hài lòng
Tôi nghĩ tôi sẽ về nhà và khóc
Bây giờ đã quá muộn để lo lắng nữa
Tiền sẽ không mua được linh hồn này của tôi
Sẽ không ai biết
Kim và kim (trong trái tim tôi)
Đặt búp bê cao su của tôi đi
Đài phát thanh SAVED
Đó là Glory Bound Train
Chờ ánh sáng chiếu vào
Chúng ta sống ở hai thế giới khác nhau
Với nước mắt trong mắt tôi!
Bạn không quan tâm điều gì xảy ra với tôi