Manhattan

Số bài hát
197

Bài hát trong cuốn sách này:

'S tuyệt vời
Nhưng không phải cho tôi
Làm-làm-làm
Nhúngraceable bạn
Anh yêu và cô yêu
Tôi đã phải lòng bạn
Tình yêu đang quét đất nước
Mine
Ồ, quý cô hãy tốt
Rhapsody in Blue
Một người nào đó để xem Over Me
Tấn công ban nhạc
Ngọt ngào và thấp hèn