Joni Mitchell Songbook - hoàn thành tập. Tôi, (1966 - 1970)

Số bài hát
14

Bài hát trong cuốn sách này:

Sắp xếp
Taxi vàng lớn
Cậu bé màu xanh
Cả hai bên hiện nay
Cây xương rồng
Buổi sáng Chelsea
Bình minh
Fiddle và trống
Góc ảnh
Anh ấy đến để trò chuyện
Anh ấy chơi thật tốt miễn phí
Tôi không biết mình đang đứng ở đâu
Tôi đã có một vị vua
Tôi nghĩ rằng tôi hiểu
Quý bà của hẻm núi
Marcie
Michael từ núi
Buổi sáng
Nathan La Franeer
Đêm trong thành phố
Cướp biển đền tội
Bài hát linh mục
Nhà đêm mưa
Hoa hồng xanh
Ngõ Sistowbell
Bài hát cho một con mòng biển
Bài hát cho trẻ em già
Bài hát đó về Midway
Trò chơi vòng tròn
Tin thiên thần
Willie
Woodstock