Songbook quốc gia

Số bài hát
109

Bài hát trong cuốn sách này:

Phòng nghệ thuật Rock
B bên tình yêu
Bản ballad của KC River Rat
Trái tim rỉ máu
Colorado
Suy giảm
Xuống Jamaica
Tạm biệt, Pop
Ngón chân quốc lộ
Tôi là phụ nữ
Kung Fu Giáng sinh
Lời than thở của Lemming
Cô đơn ở phía dưới
Người đàn ông bảo trì Methadone
Moby!
Mother Goose's Wine
Chuối niết bàn
Old Maid (Nam California đưa tôi xuống)
Quá trời
Papa là một con chó chạy bộ của giai cấp tư sản
Người đàn ông bán pizza
Tích cực Phố Wall
Tâm lý học Ptoday Blues
Kéo Tregroes
Thoát khỏi đường ray
Bài hát của thánh Leonard
Blues có ý định tốt