Điều tuyệt vời nhất của Sheryl Crow

Số bài hát
1021
Nhà xuất bản Songbook
Hal leonard
Ghi chú bài hát
Piano / Vocal / Guitar

Bài hát trong cuốn sách này:

Một sự thay đổi sẽ làm bạn tốt
Tôi muốn làm tất cả
Mỗi ngày là một con đường quanh co
Cắt đầu tiên là sâu nhất
Trang Chủ
Tôi sẽ tin
Nếu điều đó làm bạn vui
Rời Los Vegas
Ánh sáng trong mắt bạn
Sai lầm yêu thích của tôi
Hình ảnh
Tắm nắng
Steve McQueen
Đủ mạnh
Loại khó
Có Goes các khu phố