Dịch Vụ Trợ Giúp Xã Hội

Ngã ba trên con đường với đồng cỏ được rào ở hai bên có các dấu hiệu chỉ theo các hướng khác nhau, nhưng con đường trực tiếp phía trước dẫn đến một mặt trời mọc. PATH - Làm cho nó về nhà (logo)

PATH: Trợ Giúp Nhà Cửa Cho Người Vô Gia Cư

Dịch vụ PATH không khả dụng trong khi các thư viện đóng cửa do COVID-19

Nhân viên PATH kết nối các cá nhân và gia đình với các dịch vụ cần thiết để giúp họ tìm nơi trú ngụ vĩnh viễn. Dịch vụ là miễn phí và các cá nhân quan tâm đến việc nhận tài nguyên vô gia cư và giới thiệu được mời đến viếng. Để liên hệ với nhóm PATH, vui lòng ghé qua tham dự một buổi gặp mặt, hoặc quý vị có thể gọi điện hoặc nhắn tin cho các nhân viên theo số 1-408-753-8735.

Địa Chỉ

150 E San Fernando St., San Jose, CA 95112


Giờ

Thứ Hai Đóng
Thứ Ba 9 AM - 4 PM
Thứ Tư 9 AM - 4 PM
Thứ Năm 9 AM - 4 PM
Thứ Sáu Đóng
Thứ Bảy Đóng
Chủ Nhật Đóng

  Các Ngày Lễ Đóng Cửa

Nhân Viên Xã Hội Trong Thư Viện

Các cuộc hẹn với Nhân viên Xã hội cũng có sẵn thông qua chương trình Nhân Viên Xã Hội Trong Thư Viện. Vui lòng xem danh sách sự kiện mới nhất của chúng tôi để biết ngày, giờ và đặt lịch hẹn sắp tới:

Làm Hẹn Gặp Nhân Viên Xã Hội Trong Thư Viện

Tài Nguyên Bổ Sung