Chia Sẻ Câu Chuyện Thư Viện Của Quý Vị

Thư viện có thay đổi cuộc đời bạn không?

Sau đó, chúng tôi muốn nghe từ bạn!

Hãy chia sẻ ý kiến ​​của bạntory với chúng tôi để truyền cảm hứng và chứng minh cho người khác thấy thư viện có thể mạnh mẽ như thế nào. Gửi ý kiến ​​của bạntory cho chúng tôi bằng biểu mẫu trên trang này. Hãy cho chúng tôi biết cách bạn thực hiện #RightToLibrary của mình.

StorCác bài viết bằng ngôn ngữ khác đều được hoan nghênh và khuyến khích.

"*" Cho biết các lĩnh vực cần thiết

Họ tên*
Vui lòng chọn vị trí thư viện mà bạn thường ghé thăm nhất hoặc liên quan đến công việc của bạntory.
Chia sẻ S của bạntory?*
Sản phẩm San José Public Library có thể chia sẻ s của bạntory trên trang web của chúng tôi nếu bạn đồng ý. Chúng tôi sẽ không chia sẻ email của bạn với bất cứ ai.
Trường này là dành cho mục đích xác nhận và phải được giữ nguyên.
Trở lại đầu trang