Thông điệp cảnh báo

Do việc đóng cửa tạm thời của chúng tôi, chúng tôi hiện không chấp nhận quyên góp sách tại bất kỳ địa điểm nào.

Chia Sẻ Câu Chuyện Thư Viện Của Quý Vị

câu chuyện thời gian với SJSharkie

Thư viện đã thay đổi cuộc sống của bạn? Sau đó, chúng tôi muốn nghe từ bạn!

Hãy chia sẻ câu chuyện của bạn với chúng tôi để truyền cảm hứng và chứng minh cho những người khác thấy các thư viện mạnh mẽ như thế nào. Hãy kể cho chúng tôi câu chuyện của bạn theo mẫu dưới đây và thể hiện cách bạn đã tập thể dục #RightToL Library.

Những câu chuyện được gửi bằng các ngôn ngữ khác được hoan nghênh và khuyến khích.

Vui lòng chọn vị trí thư viện mà bạn thường ghé thăm nhất hoặc liên quan đến câu chuyện của bạn.
Chia sẻ câu chuyện của bạn?
Nền tảng San Jose Public Library có thể chia sẻ câu chuyện của bạn trên trang web của chúng tôi nếu bạn đồng ý. Chúng tôi sẽ không chia sẻ email của bạn với bất cứ ai.